muayenedeAkupunktur kelimesi,akus ve punktura kelimelerinden oluşmuş bir kelime olup,noktaya iğne batırma anlamına gelir.Yaklaşık 5000 yıldan fazla bir geçmişe sahiptir.Günümüze kadar ÇİN kökenli olduğu söylendiği halde, ÇİN’in Uygur Özerk Bölgesi’nde yapılan arkeolojik çalışmalarda Uygur Türkçesi ile yazılmış, akupunktur noktalarının tarifinin yapıldığı arkeolojik tabletlere ulaşılmıştır.

Buradan çıkan net sonuç şudur:

Akupunktur bir TÜRK buluşudur !

Kulak ve vücud akupunkturu olarak uygulama şekilleri vardır. 1950 yıllarında Fransız fizyopatolog Dr.Paul NOGİER,kulağın anatomik şeklinin anne karnında ters duran bebeğin (fetus) şekline benzediğini düşünerek,yapmış olduğu sayısız bilimsel çalışmaları neticesi vücudumuzdaki her organ ve doku sisteminin kulakta sürekli haberleştiği bir noktasının olduğu sonucuna varmıştır.
Sağlıklı bir kişide kulağın hiçbir bölgesinde patolojik nokta bulunmaz. Kulaktaki akupunktur noktaları,özel dedeksiyon (tarama) cihazları ile elektriksel prensipler içinde bulunur ve o noktanın elektriksel davranışına göre altın ya da gümüş iğne batırılır. Gerektiğinde iğne yerine;lazer,elektrik akımı,ısı,manyetik akım uyaranları da verilebilir.
Akupunktur aracılığı ile vücudumuzda bulunan ve bizim ilaçlarımız olan hormon, enzim, nöro-mediatör, nöro-transmitter gibi çok değerli ve etkili olan maddeleri salgılatmış oluruz.
Bu nedenle:

 • İlaçsız
 • Yan etkisiz
 • Çoğunlukla kalıcı,kökten çözücü bir tedavi sunulmuş olur.

 

BİLİMSEL TANIMI

Binlerce yıllık bir tedavi olarak günümüze kadar sağlam verileriyle ulaşan akupunktur,son 20-30 yılda birçok gelişmiş ülkede popüler olmuştur.Klasik tıbbi tedavilere dirençli birçok hastalıkta iyileşme sağlaması,yan etkilerinin olmaması,kolay uygulanabilir olması ve etkili olması,ekonomik olması nedeniyle günümüz tıbbında önemli bir yer edinmiştir.

İğnelemenin; objektif ve subjektif etkileri vardır.Subjektif etki olarak,iğnelemenin olduğu yerde hafif bir ağrı olabilir.Ayrıca,Çince “Qi” (çi) olarak adlandırılan özel bir duyu hissedilebilir.Bu Qi hissini hastalar; uyuşukluk, hafif acı, ağırlık, gerginlik yada elektriklenme şeklindeki hislerin toplamı olarak ifade etmektedir.

Akupunkturun 6 tane objektif etkisi vardır:

1-Analjezik Etki: En çok bilinen ve kullanılan etkilerinden biridir.Baş ağrıları, bel ağrıları, romatizmal ağrılar ve benzeri ağrılarda bazı spesifik noktalar kullanılarak ağrı kesici etkiler sağlanmış olur.

Ağrı kesici etkisi konusunda en geçerli nörolojik açıklama, 1965 yılında R.MELZACK ve P.D.WALL adlı bilim adamları tarafından öne sürülen “Gate Control Theory” (Kapı Kontrol Teorisi)dir.Bu teoriye göre,bizim ağrı duyusunu hissetmemiz, Merkezi Sinir Sistemi içindeki fonksiyonel kapı ve kapılar tarafından modüle edilmektedir.Normalde bu kapı ardına kadar açık olup,ağrı uyaranları (impulsları) kolaylıkla hissedilir.Fakat akupunktur tedavisi uygulandığında,iğnelenen bölgeden ikinci bir uyarı (impuls) akımı oluşur,ağrılı uyaranlarla ağrısız uyaranların oluşturduğu kapı önündeki duyu karışıklığı,bu kapının kapanmasına neden olur ve ağrının duyulmasını engeller.

Bir diğer teori de, “Endorfin Sekresyon Teorisi”dir (B.POMERANZ,1976). Endorfin, vücudun kendisinin ürettiği,morfinden çok daha etkili ağrı kesici bir maddedir.Endorfinler,sadece akupunktur analjesine yol açmakla kalmazlar,aynı zamanda kronik ağrılı sendromları ve diğer fizyolojik dengesizlikleri de giderirler. Terrinius UPSALA adlı araştırıcı,kronik ağrısı olan hastalarda, endorfin seviyesinin çok düşük olduğunu göstermiştir.

2-Sedasyon (Sakinleştirici) Etkisi: Bazı hastalar,tedavi sırasında uykuya dalarlar ve dinçleşmiş,canlanmış olarak uyanırlar.Bu tip hastaların,akupunktur tedavisi esnasında alınan EEG’lerinde delta ve teta dalga aktivitelerinde azalma tesbit edilmiştir.Akupunkturun bu etkisinden;uykusuzluk,anksiyete,ilaç bağımlılıkları, epilepsi ve bazı ruhsal hastalıkların tedavisinde yararlanılır.

3-Hemostazis (Düzenleyici) Etkisi: Bunun anlamı,vücudun uygun bir dengeye getirilmesidir.Normalde,hemostazis;Otonom Sinir Sisteminin Sempatik ve Parasempatik dengelerinin kurulmasını amaçlar.Bu mekanizma,birçok hastalıkta ciddi olarak düzenleyici,ayarlayıcı etki yapar ve dengenin orijinal seviyesine gelmesi için gerekli onarımların yapılmasında çok yardımcı olur.

4-İmmuniteyi (Bağışıklık Sistemini) Arttırıcı Etkisi: Vücudumuzu, bakteri ve virüslerin neden olduğu enfeksiyonlardan koruyan bağışıklık sistemini güçlendirir.Vücudun hastalıklara karşı direncini arttırır.Akupunktur tedavisinden sonra,lökositlerin (Beyaz kan hücreleri) arttığı,vücudun direnç gücünü oluşturan gamaglobulinlerin,antikor ve substanslarının kandaki seviyelerinin arttığı tesbit edilmiştir. Bu etkilerinden dolayı,antibiyotik tedavisini gerektiren herhangi bir enfeksiyon hastalığında,tedaviye akupunktur uygulaması da eklenirse,hastanın antibiyotik alma süresinde önemli derecelerde azalma olur.Bu özelliğinden dolayı ayrıca,antibiyotik direncinin geliştiği durumlarda,antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılık reaksiyonlarında yada antibiyotiklerin etkilerinin azaldığı kronik hastalıklarda geniş bir kullanım alanı oluşturur.

5-Psikolojik Etki: Bu etki otosuggesyon ile yada hipnozla karıştrılmamalıdır. Akupunkturun psikolojik etkisi,seans öncesi oluşmamakta, akupunktur tedavisini takiben ortaya çıkmaktadır. Hipnoz genel populasyonda %10- 15 etkili olduğu halde, akupunktur bütün insanlarda ve de hayvanlarda çeşitli derecelerde etkili olmaktadır. Bu etki orta beynin retiküler formasyonu ve diğer önemli yerlerinden sağlanır. Ölçülebilir etkiler beyin dokusunun metabolik kimyasallarının tetkikleri ile saptanmış durumdadır. Dopamin ve serotonin düzeyleri akupunktur uygulamasından sonra artmaktadır.

6-Motor Tamir Etkisi:Paralizilerde motor iyileşme akupunktur ile hızlanmaktadır.

DÜNYA’DA AKUPUNKTUR

Başta ABD olmak üzere,tüm AB ülkelerinde, RUSYA’da ve diğer gelişmiş ülkelerin, Tıp Fakültelerinde uzmanlık dalı olarak gelişmekte ve tedavi gideri sigorta kapsamında ödenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün bünyesinde yeralan ‘ICMART’ adı verilen “Uluslararası Tıbbi Akupunktur Bilim Konseyi” her 2 yılda bir dünyanın çeşitli ülkelerinde akupunktur kongreleri düzenlemekte ve akupunkturla ilgili yapılan her türlü bilimsel çalışmalara maddi ve manevi destek vermektedir. Ayrıca, 1950’li yıllarda, Prof. Dr. Johannes BİSCHO’nun önderliğinde, Avusturya’da Viyana Tıp Fakültesi’nin bünyesinde,“Ludwig Boltzman Akupunktur Enstitüsü” kurulmuş ve o tarihten bu yana, akupunktur dalında, kanıta dayalı bilimsel, akademik, klinik araştırma ve çalışmalar yapılmıştır. Halen bu çalışmalar devam etmektedir.

ÜLKEMİZDE AKUPUNKTUR

1991 yılında Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazetede yayınladığı bir yönetmelikle; akupunkturun, tıbbın bilimsel bir dalı olduğunu kabul edip“Akupunktur Bilim Komisyonu”kurduğunu açıklamıştır. 2003 yılında da Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Sağlık Bakanlığı’nın onayları doğrultusunda, Prof.Dr. Cemal ÇEVİK’in koordinatörlüğünde ilk “Akupunktur Eğitimi” başlamıştır. 2007 yılında da, İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bölümleri bünyesinde yine Sağlık Bakanlığı’nın onayları ile “Akupunktur Uygulama, Araştırma ve Eğitim Birimi” kurulmuş ve akupunktur eğitimine başlanmıştır. Ülkemizde, 4 yıldan beri, her 2 yılda bir “Uluslararası Katılımlı Ulusal Akupunktur Kongreleri” de düzenlenmektedir.

AKUPUNKTUR NOKTALARI

Bu noktalar, tanıda hastalığı yansıtan,tedavide uyarılan yerlerdir.Elektriksel olarak,yüksek gerilimli fakat düşük dirençli elektromanyetik noktalardır.İnsan vücudunda,değişik niteliklere sahip 761 tane vücut akupunktur noktası vardır.Bu noktaların her birinin ayrı fizyolojik etkileri ve özellikleri bulunmaktadır.
Ayrıca kulak kepçesinde de vücudumuzun tamamının anatomisini yansıtan noktalar vardır.Yani,yaklaşık 100 trilyonluk vücudumuzun tamamı kulak kepçesinde temsil edilmektedir.

“AKUPUNKTUR” için 125 yorum

  • Öncelikle, boy kısalığının sebeplerinin araştırılması gerekir.Eğer, anne yada baba tarafında boyu kısa kişiler varsa; yapılcak birşey yoktur.Ancak, boy kısalığı patolojik sebeplere bağlı olarak gelişmiş ise, endokrinoloji uzmanları tarafından klinik araştırmaların yapılması ve buna göre tedavinin düzenlenmesi gerekir.Akupunktur’un boy kısalığında henüz uygulama alanı bulunmamaktadır.

   • Merhaba ben 46 yaşındayım belki 30 senedir baş ağrısı çekiyorum gitmediğim dr kalmadı ama geçmiyordu sürekli ilaç kullan kullan artik ilaçlarda etkisiz kalmıştı ki 2021 .1 Aralık’a kadar yani hakan beyle tanışana kadar bana dediki sabır ve osabır çok güzel sonuçlandı ve artık başağrısı diye birşey yok ilaç yok sanki yeniden doğdum çok mutluyum gözünüz kapalı yaptırın akupunkturu ama Hakan beye işinin ehli çok teşekkür ediyorum doktoruma başağrısız bi dünya varmış

    • Ersin hanım, kronikleşen baş ağrılarınızın geçmesi beni sonsuz mutlu etti. Ben de bana olan teveccühünüze ve güveninize çok teşekkür ediyorum, çok naziksiniz. Ömür boyu baş ağrısız, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Saygılar…

 • Hakan Bey bugün sizinle telefonda görüştük inanın şu anda çok mutluyum.Tüm sorularıma cevap verdiniz ve sıkılmadan dinlediniz sıkılmadan anlattınız.Allah yolunuzu açık etsin…Ben işimden iki hafta izin alıp İstanbula gelmeyi düşünüyorum inanın bu iki hafta bile moral olarak bana yetecektir alacağım bir kaç seans bile beni 2-3 ay moral olarak ilerletecektir verilecek o kadar kilom var ki….Ben Ordu dan yazıyorum,burada da akupunktura gittim ama size karşı güvenim tam.Benim için güven çok önemli….teşekkürler……..seanslar kaç dakika sürüyor ve bırakmaya yer olamdığı için yanımda 5 yaşındaki kızımı da getirebilir miyim :)))

  • Kader hanım, şahsıma göstermiş olduğunuz nazik teveccühünüze çok teşekkür ederim. Tabii ki, kızınızla birlikte kliniğimize gelebilirsiniz; bundan mutluluk duyarız.
   Seanslarımız 20 dk.sürmektedir.İş ve izin durumunuzu ayarladığınız zaman, hemen randevu almanızı rica edeceğim. Mutluluğunuzun hep sürekli olması dileği ile saygılar sunarım….

 • hakan bey merhaba.. ben denizliden yazıyorum.. 1 ayda tam 13 kilo birden aldım ve şuan 17 kilo fazlalığım var kaç seyans sürer acaba + seyaslar kaç günde bir yapılıyor. ona göre iş yerimden izin alıp geleceğim..

  • Merhaba Neslihan hanım.Sizi klinik olarak değerlendirdikten sonra daha net bir cevap verebilirim ancak; vermiş olduğunuz ölçütlere göre, haftada 2 yada 3 seans sıklığında toplam en az 20 seans olarak planlanma yapılmalıdır.Daha sık olarak da uygulanabilir.Sizi en kısa zamanda İstanbul’a kliniğimize bekliyoruz.Saygılarımla!..

 • merhaba Hakan bey ben 18 yaşında skolyoz hastasıyım bir çok doktora çıktım tedavi yolu olarak korse kullandım fizik tedavi yaptım ama bi süre sonra bıraktım ameliyet olmadım bunu en son çare olarak düşünüyorum. Geçen gün akupunktur ile skolyozun sinirleri harekete geçirerek yavaşlatıldığını hatta durdurulduğunu duydum bununla ilgili beni bildilendirir misiniz ??

 • Merhaba Elif hanım.Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Akupunktur tedavisi ile,skolyozun hızı yavaşlatılabilmektedir.Daha ayrıntılı bilgi için lütfen beni arayınız…0-505-6501561…Saygılarımla!…

 • Merhaba Hakan Bey. 3 ay önce sarkoidoz tanısı aldım, bu süreçte iyileşme olmadığı için ve akciğere ilaveten deride de hastalık görüldüğü için 1 haftaya kadar kortizon tedavisine başlayacağım. Akupunkturun bu hastalığa veya kortizon tedavisinin yan etkilerini azaltmaya faydası varmıdır?

  • Merhaba Soner Bey…Mevcut hastalığınızın tedavisine ek olarak akupunktur tedavisi uygulanabilir.Klinik şikayetlerinizin hafifletilmesinde akupunkturun faydasını görürsünüz.Randevu için kliniğimi arayabilirsiniz.Geçmiş olsun dileklerimle Saygılar sunarım…

 • hakan bey bende şuan özel bi hastanede çalışıyorum hemşireyim ablam çok sıkıntı ve üzüntü yaşadı bunun düzeltilmesi depresyon halinin geçmesi içn akupuktur yöntemine başvurmak istiyoruz iyi bi sonuç alabilrmiyiz sinirleri çok bozuk

  • Merhaba Nurcan Hanım…Akupunktur özellikle depresyon,anksiyete bozukluğu gibi duygu-durum bozukluklarının tedavisinde başarılı klinik sonuçlar alınan bir tedavi olup;ilaçsız ve yan etkisiz bir tedavi seçeneği sunar.Kesinlikle akupunktur tedavisini öneririm.Beni her zaman için arayabilirsiniz (0-505-6501561)…Saygılarımla!…

   • merhaba doktor bey ben geçen gün elazığda görev yapan bir doktora akapunturun depresyon ve anksiyete bozukluğuna faydasının olup olmadığını sordum doktorun verdiği cevap aynen şöyle ”akapuntur pisikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir yöntem değildir bu tedavi sadece stresi yönlendirir psikolojik bir rahatsızlığınız varsa pisikiyatrik tedavi almanız lazım” aynen böyle söyledi ben depresyon hastasıyım sizce bu doktorun söyledikleri doğrumu eğer gerçekden işe yrıyorsa ben bu tedaviyi yapdırmak istiyorum aynı zamanda 1. sınıf obezite hastasıyım yani kilo fazlalığım var cevap verirseniz sevinirim

    • Merhaba Koray Bey.Depresyon ve anksiyete,akupunkturun en başarılı bir şekilde tedavi ettiği hastalıkların başında gelir.Bu hastalıklar,beyinde üretilen ve salgılanan serotonin maddesinin eksikliğine bağlı olarak oluşur.Akupunktur tedavisi,özellikle serotonin maddesinin yapımını arttırdığı için,gerek depresyonda gerekse anksiyete bozukluğunda çoğunlukla kalıcı olumlu sonuçlar verir.Ayrıca bu iki hastalık,Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı konsensüs raporlarında,akupunkturun başarılı tedavi ettiği hastalıklar listesinde yer almaktadır.Zaten yıllardır kliniğimize kabul ettiğimiz böyle vakalarda elde ettiğimiz klinik başarılar ve tecrübelerimiz de, bu konsensüs raporunu teyit etmektedir.Saygılarımla

 • meraba hakan bey annem astım bronşit hastası akupunktur faydalı diye duydum akupunktur hakkında da bir bilgim yok iyi bir sonuç alabilirmiyiz yardımınıza çok ihtiyacımız var

  • Merhaba Çiğdem Hanım…Çok doğru duymuşsunuz,özellikle astım bronşitte akupunktur tedavisi çok faydalıdır.Yan etkisiz ve kalıcı bir şekilde astım tedavi edilebilmektedir.Akupunktur tedavisi ile astım hastalığı %98 oranında tam olarak iyileşmektedir.Kliniğimizde de bu başarı oranını yakalamış durumdayız.
   0-505-6501561 no’lu telefondan bana her zaman ulaşabilirsiniz.Geçmiş olsun dileklerimle saygılar sunarım…

  • Merhaba Ayşenur Hanım…Sakroileit hastalığında, akupunktur tedavisinin çok faydalı klinik etkileri olmaktadır.Dışarıdan herhangi bir ilaç vermeden sadece vücudun tedavi edici orjinal ilaç sistemini devreye sokan akupunktur tedavisi ile,mevcut klinik şikayetler ortadan kalkmakta ve sakroileit’in ilerleyici (progressif) gidişi önlenebilmektedir.
   Geçmiş olsun dileklerimle, size akupunktur tedavisi konusunda her zaman yardımcı olabileceğimi ifade etmek isterim…Saygılarımla!…

 • hocam bana sakroileitle birlikte iltahaplı eklem romatizması teşhiside koyuldu romatizmayı uyuturmu yoksa tamamen ortadan kaldırırmı birde benim hapşuruk ve damak kulak kaşıntısı olan alerji sorunum var alerjiye ortadan kaldırırmı bunların tedavisi aşağı yukarı kaç seyans olur haftada iki seyansla bir sene sürermi.

  • Hem eklem romatizması hem de sakroileit’de akupunkturun,hastalığın ilerlemesini durdurucu ve mevcut şikayetleri ortadan kaldırıcı etkileri bulunmaktadır.Akupunktur ayrıca,tüm allerjik hastalıkların tedavisinde de başarılı klinik sonuçlar vermektedir.Hastalıklarınızın kronik özellikte olması nedeniyle,akupunktur tedavisinin en az 20 seans olarak uygulanması gerekir.Haftada 2-3 seans sıklığında uygulanabilir.Size yardımcı olup,tedavinizi üstlenmek isterim.Benimle iletişime geçerseniz memnun olurum…0-505-6501561
   Saygılarımla!…

 • slm hakan bey ben cron ve ankilezonspaondolit hastasıyım 12 yıldır bir sürü tedavi ilaç kullandım şuandada kortizonu kesmek üzereyim artık inanın ağrılardan dışarıya çıkamaz hale geldim yorgunluk halsizlik vs acaba bana bu tedavi iyi gelirmi ?_

  • Merhaba Gülçin Hanım…Mevcut hastalıklarınıza bağlı çektiğiniz ızdırapları çok iyi anlıyorum.Çünkü,sizin klinik durumunuza eşdeğer birçok hastamız oldu.Ağrılarınızdan akupunktur tedavisi ile kurtulma ihtimaliniz sözkonusu olup; bu konuda çok tecrübeli ve akademik düzeyde uzman bir akupunktur uzmanının tedavisine girmeniz gerekir.Şayet,İzmir veya çevresinde ikamet ediyorsanız benimle irtibata geçmenizi rica ediyorum…Geçmiş olsun dileklerimle saygılar sunuyorum…0-505-6501561

 • hocam ben konyadayım ve 10 seyans akapunktur tedavisi aldım sakroileit mide ve alerjim için ama benim şikayetlerimde artma oldu bu normalmidir birde doktor siyatik var dedi peki siyatiğe faydası olurmu teşekkür ederim izmirde olup sizden tedavi olmayı çok isterdim

 • Hocam 165 cm 75 kilo 26 yaşında bir bayanım kilo vermek istiyorum. Akupunktur yardımıyla sabit bir kiloya ulaşabilir miyim? Daha fazla geç kalmadan beni bu konuda bilgilendirebilir misiniz? 3 kere ameliyat oldum ve kilo almaya başladım ama şuan o sağlık sorunum haloldu kilo vermekte zorluk çekiyorum ve sedef hastasıyım.Herahangi bir yan etki söz konusu mudur?

  • Merhaba Didem Hanım…Akupunktur tedavisi iel son derece sağlıklı ve istikrarlı kilo verebilirsiniz.Bundan kuşkunuz olmasın.Akupunktur,uzman ellerde uygulandığı sürece hiçbir yan etkisi olmayan tedavidir.Tam tersine,akupunkturun tedavi ettiği hastalıklar arasında sedef hastalığı da bulunmaktadır.Daha ayrıntılı bilgi için benimle iletişime geçebilirsiniz…0-232-4359890 0-505-6501561

 • Mrh. Hakan bey ben 1987 doğumlu 5 yaşından beri romatizma hastasıyım akupunkturun bana ne gibi yararları olur acaba. Özellikle diz kapağımda şişlik ve ağrı var eklemlerim çoğu zaman kilitleniyor şimdiden tşk ederim

  • Merhaba Betül Hanım…Romatizma hastalıklarında,akupunktur; hastalığın aktif klinik belirtilerinin (ağrı,şişlik,eklemlerde hareket kısıtlılığı v.b) azaltılmasında çok yararlı olmaktadır ve hastanın yaşam kalitesini yükseltmektedir.Hiçbir yan etkisi de bulunmamaktadır.Daha ayrıntılı bilgi için beni 0-505-6501561’den arayabilirsiniz…İlginize teşekkür eder,saygılar sunrım…

 • mail adresınız var mı hakan bey çünkü sormam gereken konular var akupunkturla ılgılı .şimdiden teşekkürler

  iyi çalışmalar….

 • ben 20 yaşındayım hızla aldığım kilolar yüznden başım dertte ordu da okuyorum burda bir zayıflama ile ilgili akupunur doktoru bulamadım bana yardımcı olur musunnuz

 • hakan bey akupunktur tedavisine bende baslamak istiyorum yanlız benm işimden dolayı ıstanbula gelemem antalyada onerebılecegınız bır doktor varmıı 🙁 artık kılolarımdan dolayı dalga gecılmesını ıstemıyorum 67 kiloyum boyum 1.56 🙁 daha 22 yasındayım yardımcı olursanız cok sevinirim

  • Merhaba Burcu Hanım…Öncelikle belirtmek isterim; kliniğim İzmir’de…İstanbul’dan ayrılmış durumdayım.Antalya’da önerebileceğim bir akupunktur uzmanı ne yazık ki yok…Saygılarımla!…

 • MErhabalar 22 yasındayım 178 boyundayım 95 kıloyum yaklasık bı 20 kılo fazlam var ve bu benı cok rahatsız edıyor yemek yemegı cok sevdıgım ıcın bır turlu dıyet yapamıyorum ve hıc kılo veremıyorum akapunktur ıle bu mumkunmudur eger ısın ıcıne diyet girecekse yine yapamayacağımı düşünüyorum ne önerirsiniz bana tskler.

  • Merhaba Burak Bey…Akupunktur tedavisi ile, kilo verebilirsiniz.Biz zaten kesinlikle diyet önermiyoruz ve uygulamıyoruz.Şişmanlığın perde arkasında eğer,herhangi bir hormonal yada metabolik bir hastalık yoksa; o kişiye diyet uygulatmak bir cinayettir!…Bu nedenle içiniz rahat olsun.Arzu ettiğiniz takdirde kliniğimi arayarak randevu alabilirsiniz.İlginize teşekkürler…Saygılar…

 • İyi günler Hakan Bey.Ben 2 ay önce doğum yaptım ve bebeğim emmediği için sütüm yok denecek kadar azaldı. Akupunktur tedavisi ile sütümü çoğaltmam mumkun mu? Eğer oluyorsa kaç seansta sütüm geri gelir?…Şimdiden teşekkürler..Saygılarımla..

  • Merhaba Esin Hanım…Akupunktur tedavisi ile sütünüzün çoğalması mümkündür.Hiçbir yan etki oluşturmadan süt yapımını arttırır.Bunun için en az 15 seanslık bir tedavi gerekmektedir.Haftada iki kez olacak şekilde tedavinin sürdürülmesi şarttır.İlginiz için teşekkür ederim.Saygılarımla!…

 • Merhaba, annemde yıllardır diz ağrısı problemi var.Bunun yanı sıra şeker hastalığı ve yüksek tansiyon problemleri de var.Bu 3 rahatsızlığa birden akupuntur tedavisinin etkili olduğunu okudum. Uzman Doktor olarak da size danışmak istedim.

  • Merhaba Semra Hanım…Sözünü ettiğiniz üç klinik tabloda da akupunkturun çok olumlu etkileri vardır.Özellikle diz ekleminin hemen hemen tüm rahatsızlıklarında etkili sonuçlar almaktayız.Ancak size daha doyurucu bilimsel netlikte bir cevap verebilmem için,annenizin klinik muayenesini yaparak incelemem gerekir.Şahsıma gösterdiğiniz nazik ilgiye teşekkür ederim.Saygılarımla!…AKU-TED AKUPUNKTUR KLİNİĞİ Klinil Tel:0-232-4359890 Bayraklı / İZMİR

 • Merhaba kardiyolog, dahiliye , fizik tedavi derken yıllar sonra d vitamini eksikşiğine bağlı fibromiyalji teşhisi kondu ve yaygın anksiyete sıkıntımla yaşamaya çalışıyorum.. üniversiteyi bi şekilde bitirdim ama iş hayatında çok zorlanıyorum , hergün yorgunum her gün.. çevremdekiler benden bıktı. akupunktur tedavısıyle kurtulmam mümkün müü, şimdiden teşekkür ederimm..

  • Merhaba Burcu Hanım..Fibromiyaljinin ne denli rahatsız edici bir klinik tablo olduğunu kliniğimizde tedaviye giren hastalarımızdan çok iyi bilmekteyiz.Akupunktur tedavisi ile fibromiyaljiden kesinlikle kurtulabilirsiniz.ilginize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.Ayrıntılı bilgi için lütfen benimle irtibata geçiniz…0-505-6501561 Klinik Tel: 0-232-4359890 Bayraklı/İZMİR

 • merhaba doktor bey. Benim rahatsızlığım trigeminal nevralji 4 yıl oldu 3 sene önce radyofrekansla sinirimi yaktırdım ancak 2 ay önce tekrarladı. Şuan ilaçlarımı kullanıyorum ancak geçmedi. Araştırma yaparken akapunktur tedavisini okudum acaba hastalığım için iyi sonuç verir mi beni aydınlatırsanız sevinirim.

  • Merhaba Semra Hanım.Trigeminal nevralji hastalığı,akupunktur’a en iyi cevap veren hastalıkların başında gelmektedir.
   Akupunktur,İlaçsız ve yan etkisiz bir şekilde vücudun kendi orjinal ilaçlarıyla tedavisini sağlamaktadır.Hastalık kronik karakterde olduğu için,en az 20 seanslık bir akupunktur tedavisi planlanır.Seanslar haftada 2-3 kez olacak şekilde uygulanır.Sonuçlar oldukça yüz güldürücüdür.Hiçbir ilaç kullanmadığımız için,kesinlikle yan etkisi de yoktur.Bu nedenle sizi,en kısa sürede kliniğie bekliyorum.İlginize çok teşekkür eder,geçmiş olsun dileklerimle saygılar sunarım.
   Randevu için Klinik Tel:0-232-4359890 Bayraklı/İZMİR

 • merhaba hakan bey benim annem iki kez beyin kanamasi gecirdi birer ikiser ssantim hematom olmak uzre ikincisinde gozu ice dondu ve ameliyatla yerine getirdik fakat surekli basi donuyor goturmedigim doktor kalmadi yapabilecegim biseyde kalmadi gozunden alaksida yokmus beyindeki yaralarda gecmis beyindeki hersey cok normal sehirdeymis fakat piskolojiside cok bozuk piskolojik destekte aldiriyoruz fakat hicbir duzelme yok surekli bir bas donmesi mevcut.acaba akapunktur yontemiyle duzelme ihtimali varmi,

  • Merhaba Selçuk Bey…Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Annenizin baş dönmesinin altında organik bir hastalığın bulunmaması sevindirici olup;akupunktur tedavisinden çok olumlu sonuç alırsınız.Yan etkisiz ve ilaçsız olması nedeniyle,annenize mutlaka akupunktur tedavisini uygulatın.Ancak,bu konuda çok tecrübeli akademik ve klinik bilgisi olan bir akupunktur uzmanına başvurmanız çok önemlidir.Saygılarımla!…Klinik Tel:0-232-4359890 Bayraklı/İZMİR

 • merhabalar hakan bey boyum 1.60 ve 65 kiloyum minimum 50 kiloya dusmek istiyorum ilk sorum akupunkturla diyetsiz bir sekilde bunu yapmam mumkun mudur ikinci sorum bu ne kadar bir zaman alir ve haftada kac seans olarak ucuncusu de seans ucretiniz ne kadar umarim cevap verirsiniz iyi gunler

  • Merhaba Özlem hanım.Zaten diyet vermemekteyiz.Eğer metabolik yada hormonal bir hastalığa bağlı kilo artışı sözkonusu ise,o zaman başvuracağınız uzmanlık dalı, endokrinoloji uzmanlığı olacaktır ve diyet uygulaması da gerekli olacaktır.Böyle bir hastalığınız yoksa, işte o zaman akupunktur tedavisi uygulanmalıdır.Kesinlikle diyet verilmemelidir.Size uygulanacak akupunktur tedavisinin ne kadar bir zaman alacağını;sizi klinik olarak değerlendirmeden söylemem mümkün değil.Seanslar mutlaka haftada 2 kez uygulanmalıdır.Seans ücretlerimiz için kliniğimi aramanızı rica edeceğim.İlginize teşekkür eder,saygılar sunarım….Klinik Tel: 0-232-4359890 Bayraklı/İZMİR

 • Hakan bey ben 73 kıloyum kılo vermek ıstıyorum ama fıyatlar ne cıvarda bılmıyorum 🙁 tam yerınız nerede gelıp sızınle akupuntur hakkında konusmak ıstıyorum sımdıden tesekkur ederım

  • Nuriye hanım,kliniğimiz İzmir’in Bayraklı semtinde olup;ayrıntılı adresimizi ve uydu görüntüsünü web sitemizin “İLETİŞİM” bölümünde görebilirsiniz.Fiaytlarımız hakkındaki ayrıntılı bilgiyi kliniğimizin 0-232-4359890 no’lu telefonundan alabilirsiniz.Ön görüşmelerimiz ücretsizdir.Ön görüşme için kliniğimi arayarak randevu almanız gerekmektedir.İlginize teşekkür eder,saygılar sunarım.

 • merhaba hakan bey. 22 yasındayım 4 yasında bir oğlum var akupuntura başladım 80,5 kilo ile. seyansım bitti aama ben 79,4 kiloya düştüm bana 4 ıle 6 kilo arası verebilirsin dediler ama 1.5 kilo verdim cok az değilmi ne yapmam gerekilor.2 ay devam edeyim mi akupuntura saygılarımla

  • Sibel hanım merhaba…Sizin mevcut klinik ve laboratuar düzeylerinizi bilmediğim için bilimsel bir yorum yapmam mümkün olmaz.Tedavinize devam edip etmemeniz sizin tercihinizde olan ve hasta haklarınızın alanına giren bir durumdur.Bu nedenle size çok yardımcı olamadım,lütfen kusura bakmayın.İlginize teşekkür eder,saygılar sunarım…

 • göbek ve ayaktan iğne seyansı haftada 1 20dk.kulaga küpe takıp 1 hafta sonra gelmemi söylediler ve kliniğin verdiği diyeti uyguluyorum tedavi doğrumu.2. ay devam etmelimiyim.edersem faydasını görür müyüm*?

  • Size uygulanan akupunktur tedavisi değil Sibel hanım.Hiçbir hastalığın akupunkturile tedavisi, haftada bir yapılmaz.Kulağa kalıcı iğne uygulanmaz ve ayrıca,kiloya neden olan herhangi bir hormonal yada metabolik bir hastalık yoksa; diyet verilmez.Tedavi son derece yanlıştır.Saygılarımla!…

 • hocam ben depresyon ve anksiyete tadavisi görüyorum stresten dolayı kaslarım çok gergin özellikle boyun, sırt, bel kaslarım çok gergin yoruyor acı çekiyorum kasların ağrısından dolayı akupuntur tedavisi bunlara iyi gelirmi bide uygunmuddur ekonomik olaraktan bide hocam ben internetten gevşeme tekniği buldum önce tüm vücud kaslarımı sıkıorum 100 defa nefes al ver kasların sıkı bir şekişlde sonra yavaşca kasları gevşet parmagı kaşların ortasına koy ve yine nefes al ver sonra yine gevşe ben yaptım bugün ilk kez biraz gevşedim gibi sizce de devm edeyimmi bu egzersize gevşeme egzersizine cevap ve yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkür ederrim

  • Oğuzhan Bey,mevcut kas şikayetleriniz depresyon ve anksiyete rahatsızlığınıza bağlı olup;bunun için kesinlikle akupunktur tedavisi görmeniz gerekmektedir.İlaçlar tedavi edici olmayıp,tam tersine çoğu zaman depresyonun ve anksiyetenin daha da derinleşmesine ve kökleşmesine neden olmaktadır.Eğer,iyi bir akupunktur tedavisi görürseniz hem depresyonunuz ve anksiyeteniz iyileşir,hem de kas şikayetleriniz ortadan kalkar;çünkü bu kas gerginlikleriniz tamamen psikosomatik kökenli olup,depresyon ve anksiyeteye bağlı oluşmaktadır.
   Arzu ettiğiniz takdirde,kliniğimden randevu alıp,tedavi için gelebilirsiniz.Geçmiş olsun dileklerimle,saygılar sunarım.
   Klinik Tel: 0-232-4359890 Bayraklı/İZMİR

   • hocam istanbl da ikamet ediyorum maalesef bide ben bu depresyondan dolayı bitkinlik yorgunluk halsizlik enerji düşüklüğü yaiıyorum çok sanki enerjim bitmiş gibi eğer burda b
    akupuntur merkez
    nde tadavi görürsem depresyonu iyileştirirmi kaç seanss gitmem lazıım acaba iyi bir tadavi için

 • hocam ben 17 yaşındayım öğrenciyim akupuntur seansları çokmu pahalıdır acaba ondan korkuyorum pahaldır diye hemen düzelmek istiyorum okulda düştü tüm notlarım toparlanamıyorum bir türlü çok yorgunum

 • Merhabalar Hakan bey bende günlerdir internette güvenilir bir şekilde akapunktur tedevisi olabileceğim bir klinik arıyordum ve tesadüfen sizin kliniğinizi keşfettim şanslıyımki izmirde yaşıyorum ve sizde istanbuldan izmire gelmişsiniz ben akapunkturu zayıflam amaçlı araştırırken aslıda çok farklı hastalıklarıda tedavi ettiğini öğrendim ve açıkçası çok şaşırdım çünkü akapunkturun toplum genelinde çoğu kişi tarafından sadece zayıflama amaçlı bilin diğine emin olabilirsiniz.Ben merkezinize randevu alıp geleceğim yalnız ben bişeyi merak ettim ve gelmeden sormak istedim benim yıllardır alerji problemim var kan,idrar,ve diğer birçok tahlilde sebebi anlaşılamadı dönem dönem aşırı derecede kaşıntılarım oluyor ve vücudum bazı yerlerinde yaralar çıkıyor hatta bazen bütün vücudumu sarıyor acaba akapunkturda bu tarz alerjik rahatsızlıklarla ilgilide bir tedavi oluyormu bide vajinismus gibi cinsel problemler içinde bir tedavi uygulaması varmı bimek istiyorum önümüzdeki hafta gelmeyi düşünüyorum şimdiden görüşmek üzere:))

  • Merhaba Emine Hanım.Öncelikle nazik teveccühünüze ve övgünüze çok teşekkür ediyorum.Sizlere en doğru en bilimsel yaklaşımlarla tedavi hizmeti sunaya gayret etmekteyim.Çünkü sizler,herşeyin en iyisine, en güzeline layıksınız.Akupunktur,özellikle tüm alerjik hastalıklarda çok etkili olup;ilaçsız ve yan etkisiz bir şekilde çoğunlukla kalıcı tedavi imkanı sunmaktadır.Vajinismus’ta da etkilidir.Ayrıca; erkeklerde penis sertleşmesi,erken boşalma ve bayanlarda cinsel soğukluklar gibi klinik tablolarda da oldukça ekilidir.Sizi en kısa zamanda kliniğime bekliyorum.Kliniğime onur verirsiniz.Nazik ilginize ve samimi duygularınıza teşekkür eder,en içten saygılarımı sunarım.
   Klinik Tel: 0-232-4359890 Bayraklı/İZMİR

 • İyi akşamlar doktor bey . Ben 15 yasında 1.75 boyunda 85 kiloyum akupunktur olmam mümkünmüdur ? Bırde fiyatınız ne kadardır ?

  • İyi akşamlar Dilara Hanım.Tabii ki akupunktur tedavisine uygunsunuz,kaldı ki; 5-6 yaşlarındaki çocuklara bile akupunktur tedavisi uygulanabilmektedir.Seans ücretlerimizi kliniğimizi arayarak öğrenebilirsiniz.Klinik Tel: 0-232-4359890 Bayraklı/İZMİR

 • Akupunktur yöntemiyle işitme kaybı ve kulak çınlamasının tedavi şansı varmıdır.Kaç seans uygulamak gerekir.Ücreti ne kadar olur.
  Yardımlarınız için teşekkür ederim.

  • Akupunktur,işitme kayıplarında ve kulak çınlamalarında etkisizdir.Sadece akupunkturda değil,tıbbın hiçbir uygulamasında, bu iki hastalığın ne yazıkki tedavisi bulunmamaktadır.Bu nedenle,zamanınızı ve paralarınızı boş yere harcamayın.Geçmiş olsun dileklerimle saygılar sunarım.

 • Hakan bey merhaba,

  Sosyal anksiyete bozukluğu için kesin çözüm öneriniz var mı acaba? akupunktur işe yarar mı ?

  • Merhaba İbrahim bey.Tüm anksiyete bozukluklarında akupunkturun tedavi edici klinik etkileri bulunmaktadır.Tıbbın hiçbir dalında,kesin sözü kullanılamaz.En basit tedaviler de bile,yüzde yüz bir kesinlik verilemez.Ancak,anksiyete bozukluklarında ilaç tedavilerine göre akupunktur yan etkisiz,ilaçsız bir tedavi olarak çoğunlukla kalıcı bir sonuç verir.Bu konuda sitemin makaleler bölümünde ayrıntılı yazılarım bulunmaktadır,okumanızı özellikle rica ediyorum.İlginize teşekkür ederim.Saygılarımla!..

 • Merhaba dr. Bey . Benim boyum 1.65 kilom 80. 6 seansdr akupunktur yaptiriyorum.ilk basta diyet ve sporla beraber 5kilo verdim ama sonra istahimi yine durduramadim .basta etkisi var gibi gozukuyodu ama sonradan olmadigini dusunmeye basladim.seanslar haftada bir.makalenizi okuduktan sonra gitsem mi gitmesem mi diye dusunuyorum . Gobek cevresine 5 tane igne ile 20 dk elektirk veriyorlar .bunun disinda birer tane her iki elde bas parmak tarafina dogru.birer tane her iki bacakta birer tane de her iki ayakta birer tane olmak uzere igneyi yerlestitiyorlar.kulak kismina da kucuk tohumlari bantlamak uzere islem bitiyor. Ve ben saglik bakanligina ait bir devlet hastanesinde yaptiriyorum.acikcasi kafam biraz karisti yardimci olursaniz sevinirim. Saygilar…

  • Merhaba Süheyla Hanım.Kulak akupunktur tedavisinde,tohum uygulaması yoktur.Ayrıca akupunktur tedavisinde hücresel düzeyde nörofizyolojik olarak, tedavi edici impulsların başlatılabilmesi için haftada iki kez uygulama yapılmalıdır.Saygılarımla

 • merhaba dr bey benim sorum sedef hastaliginla ilgili ve cok ilaclar kullandim ve artik yan etkilerine dayanamiyorum yeni bir cözüm ariyorum ve akupunkturu arastiriyorum sadece sizden sunu istiyorum gercekten ise yariyormu bu hastalik zaten moral bozuklugunu kaldiramiyor ama bir tedavide de sonuc alamayinca moraliniz bozuluyor ve artik umudunuz kalmiyor ve suan kararsizim bu tedaviyi denesemmi denemesemmi ve merak ediyorum bu hastaliktan guzel sonuclar aldinizmi yaptiran varmi diye hani gecmez denemeye bile degmez derseniz hic baslamayayim tsk ederim simdikten vereceginiz cevaba iyi günler dilerim

  • Merhaba Sevda Hanım.Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Sedef hastalığı psikosomatik hastalıklar grubunda yer alan bir cilt hastalığıdır.Eğer,hastalığınız yeni başlamış ve lezyonlar da çok yaygın değilse akupunktur tedavisinden oldukça fayda görürsünüz.Sizi görüp klinik olarak değerlendirmeden bir şey söylemem doğru olmaz.Daha ayrıntılı görüşebilmemiz için mümkünse randevu alarak kliniğimize gelmeniz ve yüzyüze görüşmemiz çok uygun olacaktır.Ön görüşmelerimizden ücret talep etmemekteyiz.Eğer İzmir’e çok uzakta bulunuyorsanız ve gelebilme olasılığınız yoksa,en azından telefonda görüşebilme imkanımız olursa iyi olur.Beni her zaman için 0-505-6501561 no’lu cebimden arayabilirsiniz.Saygılarımla! Klinik Tel:0-232-4359890 Bayraklı/İZMİR

 • Merhaba hocam beş ay önce doğum yaptım hiç kilo veremedim 1.70 boyum 87 kilom psikolojik olarak bitmiş durumdayım .ankarada oturuyorum bana onerebileceginiz bir klinik varmı lütfen yardımcı olun hocam tşkler

 • mrb dr bey ben sevda soruma yanit verdiginiz icin tsk ederim öncelikle sunu söylüyeyim ben yurt disinda yasiyorum avusturyada bugun bir dr la görüstüm yeni bir tedaviye basladim heilpraktiker kendisi ve igneyle tedavi uyguluyor hersey natur dogal ve gececegini söyledi bakalim burdan birazcik umudum var eger burdanda hayal kirikligi yasarsam sizinle görüsecem ins …..16-17 senedir sedef hastasiyim 32 yasindayim ilginiz icin tsk ederim iyi günler dilerim

 • merhaba ben ankilozan spondilit hastasıyım 25 yaşındayım akapunktur ile ağrılarımı azalltma ve sabah tutukluklarının geçmesi söz konusu olur mu günde sabah 2 aksam 2 salazoprin ve volteren kullanmaktayım

  • Akupunktur,ankilozan spondilitin tedavisinde oldukça etkili olmakta ve hastanın yaşam kalitesini yükseltmektedir.Özellikle de,anti-enflamatuar ve immun-modülatör(artmış bağışıklık sistem cevabını azaltıcı,düzenleyici)etkileri nedeniyle ağrıları azaltır ve sabah tutukluluğunu ortadan kaldırır.Böyle hastanın hem yaşam kalitesi hem de hareketlerinde düzelmeler meydana gelir.Akupunktur,yan etkisiz ve ilaçsız tedavi olduğu için;bu tedaviye girmenizde çok büyük fayda var.Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Saygılarımla Aslı Hanım.Daha ayrıntılı bilgi ve randevu için Klinik Tel: 0-232-4359890 Bayraklı/İZMİR

 • Hakan Bey’in son teknolojı akapunktur tedavisindeki olumu sonuuçları bir arkadaşım aracılığı ile duydum , kendisyle görüşmeye gittim çok fazla iştahım vardı sürekli yeme ihtiyacı duyuyordum 2 yıldır hesapsızca kilo almıştım bu yuzden ayrıca buna bağlı depresyon yaşıyordum her iki rahatszlık birbrini tetikliyordu Hakan Bey ve Eşinin ve ilgileri ne kadar olumlu pozitif insanlar olduklarını gördükten sonra kendilerine güvenmek çok güzeldi;) şimdi o kabus günlerim geride kaldı düzenli yemek alışkanlıgımı kazandım akapunktur sayesinde yapılan tedavi mucize gibi herkesin her türlü sorunu için bu çözümü öneriyorum…ben tedavimden çok memnunum henuz bitmedi ama şimdiden çok yol alıyorum bunu görebilmek çok güzel

  Buradan Hakan Bey’e ve Dilek Hanım’a
  Teşekkür Ediyorum 😉
  Sevgiler
  Esra

  • Esra Hanım,bu güzel teveccühleriniz için eşimle birlikte teşekkürlerimizi sunuyoruz.Size layık olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.En içten sevgilerimizle! 🙂 Dr.Hakan ERTOK-Dilek ERTOK

 • Hakan Bey Merhaba ben troit hastasıyım 160 boyunda 60 kiloyum fakat 50 kilo olmak istiyorum. İlaçlarımı kullanıyorum troitimi dengeliyorum fakat yineden kilo veremiyorum bana akapuntur faydalı olurmu
  ilgi ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim

  • Merhaba Bahar Hanım.Size akupunktur tedavi faydalı olur.Ancak,burada en önemli husus,tiroid hormonlarının serum kan düzeylerinin normal sınırlarda olmasıdır.

 • Iyi günler hakan bey ben 31 yaşındayım romatoid artrit hastasıyım el parmaklarım filan hep yamuldu ilaçlarım yetmiyo 3 ay önce doğum yaptım sabahları uyandıgımda çok yorgun ve ağrılı uyanıyorum eklem yerlerimi hareket ettiremiyorum ben akupunktur tedavisiyle iyileşebilirmiyim lütfen bana yardımcı olun ellerimi bile tamamen acamıyorum artık şimdiden teşekkürederim iyi çalışmalar.

  • Merhaba Gamze Hanım.Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Romatoid artritte,akupunkturun çok yararlı olumlu klinik etkileri olmaktadır.Ancak;bu konuda çok tecrübeli,akademik bilgi düzeyi yüksek bir akupunktur uzmanı meslektaşımızı bulmanız gerekir.Çünkü bu çok spesifik bir klinik tablodur.Akupunktur tedavisi ile yaşam kalitenizin artma olasılığı mevcuttur.İlginize teşekkür ederim.Saygılarımla…

 • Merhaba Hakan Bey,
  Ben 3 yıldır meniere hastasıyım. 2 kez baş dönmesini yoğun yaşadığım ataklar geçirdim. Atak sabahı kulalığımda zil sesi ile uyandım. Şuan kulaklarımda konuşma seviyesindeki sesleri ayırt edememe sıkıntısı var. Duyu testi yaptırdım. Bir miktar duyu kaybım var. KBB uzmanım bunun bir tedavisi olmadığını, ancak di
  retiklerle vücuttan su atarak kulaktaki basıncı düşerebileceğimizi söyledi.tuz-turşu-zeytin-peynir-kahve diyeti önerdi. Çok hızlı hareket etmememi, stresten ve yorgunluktan uzak durmamı söyledi. Zaman zaman baş dönmelerim de oluyor. Ve kulağımda ince zil sesleri duyuyorum.
  Bir süre akupunktur yaptırdım fakat kulağıma doğrudan bir etkisi olmadı. Genel olarak halsizliğim, yorgunluğum, uyuyamama halim gitti fakat kulağımda spesifik bir gelişme fark edemedim.
  Sizin bu konuda önereceğiniz farklı bir teknik var mıdır acaba? Ya da akupunkturda farklı bir tedavi süreci önerir misiniz?
  Şimdiden teşekkürler…

  • Merhaba Ebru Hanım.Özellikle akupunkturun,menier’de en sık görülen ve çok rahatsız edici olan baş dönmesine karşı çok olumlu etkileri bulunmaktadır;fakat kulak çınlamalarında yada kulakta zil sesi tarzındaki klinik şikayetlerde hiçbir etkisi bulunmamaktadır.KBB uzmanı meslektaşımın size önerdiği hususlar sonderece doğru olup; bunları aynen uygulamaya devam edin. Eğer,kliniğimize tedavi için gelebilme durumunuz varsa,bu konudaki klinik ve akademik tecrübemize dayanarak size elimden gelen tüm çabayı gösteririm.Bundan hiç kuşkunuz olmasın.Menier’in köklü bir tedavisi olmamakla birlikte; akupunktur ile hastanın yaşam kalitesinde artış,klinik şikayetlerde çok belirgin azalış (kulakta çınlama ve zil sesi hariç) meydana gelmektedir.Halihazırda size uygulanan tedaviye ek olarak sadece akupunkturu öneririm.Bunların dışında zaten başka da bir tedavi seçeneği bulunmamaktadır.İlginize teşekkür ediyor,geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saygılarımla…Klinik Tel:0232 4359890 Bayraklı/İZMİR

 • Merhaba Hakan bey,
  Benim sol menisküsümde 2.derece dejenerasyon var. Bu hastalığın geçmesi için akupunktur yararlı olur mu? Kaç seans uygulama gerekir? Teşekkür ederim, iyi çalışmaşar dilerim…

  • Merhaba Hazel Hanım.Akupunktur,menisküsteki mevcut dejenerasyonu tamamen iyileştiremez;fakat,dejenerasyonun hızını azaltarak ilerlemesini önler.Ayrıca,eklemin hareketleri sırasında ortaya çıkacak olan ağrıların ortadan kaldırılmasında da oldukça yararlı etkilerde bulunur.İlaçsız ve yan etkisiz bir tedavi modalitesi olan akupunktur tedavisini,akademik ve klinik tecrübesi olan akupunktur uzmanına uygulatabilirsiniz.Haftada iki kez olacak şekilde en az 15 seanslık bir tedavi protokolünün planlanması gerekir.Ben de ilginize teşekkür ederim.Geçmiş olsun dileklerimle saygılar sunarım.

 • Saygılar hocam Kayseri’de önerebileceğiniz bir yer varmı eşimin çok ağrıları var ankilozan spondilit hastası akapunktur çare olurmu yol gösterenlere Allah cennet kapılarını açarmış.

  • Ankilozan spondilit vakalarında akupunkturun oldukça yararlı klinik etkileri olmaktadır.Özellikle de ağrıların azaltılmasında etkilidir.Ne yazık ki;hekim önerisi konusunda size yardımcı olamıyorum,lütfen bağışlayın.İlginize teşekkür ederim

 • Merhaba Hakan Bey, ben bipolarım ve bir senedir lityum ilacı kullanıyorum ve 15 kilo aldım, bipolarlığın tedavisi ve aldığım kiloları geri verme konusunda akupunkturun yardımı olur mu.teşekkür ederim

  • Merhaba Cansu Hanım.Bipolar bozukluk gibi önemli bir klinik sorununuz varken,lütfen gereksiz yere kilo takıntısına girmeyin.Bipolar bozuklukta akupunktur oldukça etkili klinik destek sağlamaktadır.Bu konuda klinik tecrübesi olan bir akupunktur uzmanına başvurarak klnik destek alabilirsiniz.Kiloyu bir kenara bırakın lütfen…

 • Merhaba hocam öncelikle kilo fazlam var akupunkturla kaç ay da verebilirim ve İstanbul da önerdiğiniz güvenebileceğim bir Dr var mı yardımcı olursanız çok sevinirim

  • Klinik ve laboratuar tetkikler-incelemeler yapmadan,akupunktur tedavisi ile ne oranda sonuç alınabileceğini söylemek mümkün değildir.Bulunduğunuz ilde hangi doktora başvuracağınızı bizzat kendiniz araştırarak bulmanız gerekmektedir.İyi günler,saygılar…

 • Merhaba Hakan Bey, tetik parmak hastalığı için akupunktur uygulanmasıyla başarılı sonuç alınabilir mi?
  Saygılarımla.

  • Tetik parmakta,akupunktur tedavisiyle oldukça olumlu sonuçlar alınabilmektedir,ancak;vakanın klinik durumu ve derecesi çok önemlidir.Eğer,ilerlemiş bir vaka ise,umud edilen sonuç alınamamaktadır.Saygılarımla…

 • merhaba ses telleri çalışmıyor akupunktur alıyoruz 6 seans oldu ne tavsiye edersiniz teşekkürler

  • Merhaba Leyla Hanım.Klinik ve akademik çalışmalarımın yoğunluğu nedeniyle cevabım geciktiği için,lütfen kusura bakmayın.Sorunuza,doğru ve bilimsel bir cevap verebilmem için;ses tellerinizin çalışmamasının klinik sebebinin ne olduğunu bilmem gerekiyor.Eğer,ses tellerinizdeki bozukluk “Larenjit” adını verdiğimiz,enflamasyon tablosuna bağlı ise; akupunktur tedavisinden çok iyi sonuç alırsınız.Fakat,ses tellerini çalıştıran sinirin cerrahi bir nedenle travmatize olmasına bağlı olarak böyle bir durum gelişmiş ise, ne yazık ki olumlu bir sonuç alamazsınız.Klinik durumunuzla ilgili olarak daha ayrıntılı tıbbi bilgi verirseniz,size daha doyurucu cevap verebilirim.Geçmiş olsun dileklerimle,saygılar sunarım.

 • Merhaba Hakan bey, 7 yaşındaki kızım beyin tümörü ameliyatı oldu, 28 gündür ameliyat komplikasyonları nedeniyle yoğunluk bakımda, (bir süre uyutuldu, gecikmiş entübasyon sonucu trakeostomi yapıldı, bir süre vücudun elektrolit dengesi sağlanamadı) doktorumuz bir iki gün içinde yoğun bakımdan çıkabileceğini söyledi. Sorunumuz, kısıtlı göz hareketi, düşük göz kapağı, ellerde güçsüzlük, yutkunma refleksi bilinmiyor (ng ile besleniyor) yüz mimik hareketleri yok, konuşma yok, dil hareketi var, kol ve bacak hareketleri yok (egzersiz yapılacağı Zaman bacağını kasarak izin vermiyor, sonra bırakıyor). Doktorumuz, beyin sinir hasarımız yok, şikayetlerin bir çoğunun hipofiz bezi (tümörlerden birinin olduğu yer) ve uzamış yoğun bakım depresyonu yorumunu yaptı, kan değerlerimiz ve eksik hormonlar normal seviyelerine getirildi. Kızımın fiziksel durumu için yapabileceğiniz bir tedavi varmı?

  • Öncelikle en içten duygularımla geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Sevgili kızınızda beyin ve sinir sistemi açısından,ameliyat sonrası dönemde bir hasarlanmanın olmaması,kan laboratuar değerlerinin,hormonal aktivitenin normal düzeylerinde çıkması gerçekten çok sevindirici.Kızınıza yoğun bakımdan çıktıktan sonra rehabilitasyon programı ile birlikte akupunktur uygulanabilir.Akupunkturun özellikle;uzamış yoğun akım depresyonunun tedavisinde ve ayrıca sinir sisteminin innervasyonlarında olumlu klinik etkileri olmaktadır.Ancak,yine de sevgili yavrunuzun kliniğinin tüm ayrıntılarını bilmem gerekir.Allah’tan en kısa zamanda en acil şifalar diliyorum.

 • Hocam ben 27 yaşındayım ve kalbimde hiç bir yapısal sorun bulunmadığı halde AF teşhisi konuldu 4 defa elektro şok uygulandı ataklarımın sebebi korku akupunktur bende işe yarayabilir mi cevaplarsanız çok sevinirim

  • Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Gizem Hanım.Atrial Fibrilasyon(AF) atatklarıızla ilgili oluşan korku duygularınız için,akupunktur tedavisi yararlı olur.Duygudurum bozukluğunun tedavisi amaçlı akupunktur tedavisine girmeniz uygun olacaktır.Saygılar…

 • hocam selamlar. ben istanbuldayım. bir doktorla görüştüm. kendisi bana bi kaç bilgi verdi bende ona bazı sorular sordum ama pek güven vermedi bana, sorularım şu şekilde idi:
  altın ve gümüş iğne kullanıyormusunuz dedim, bana iğnenin ucu çelik sap kısmı altın ve gümüş dedi, bu iğneler aynı etkiyi gösterir dedi, doğrumudur hocam bu?
  birde bana günde 4 litre su içmemi, sıkı bir diyetle haftada en az 2- 3 kilo vereceğimi söyledi.
  ayrıca sadece kulak akupunkturu yapılırsa kulaktaki iğnelere elektrik sinyali verdiğini söyledi.
  ne diyorsunuz hocam bu konularda ne yapmalıyım?

  • Merhaba Tatiana hanım.Klinik ve bilimsel çalışmalarımın yoğunluğu nedeniyle cevabım geciktiği için sizden özür diliyorum.Gövdesi çelik olan iğne altın yada gümüş iğnenin etkisini göstermez.Önemli olan gövde kısmının altın yada gümüş kaplamalı olmasıdır,sap kısmının metal cinsi hiç önemli değildir.Kilo tedavisi konusunda web sitemin makaleler bölümünde tedavinin nasıl olması gerektiği hususunda ayrıntılı yazılarım mevcut,ilgili bölümden okumanızı rica ediyorum.İlginize teşekkür eder,saygılar sunarım.

 • merhaba hakan bey
  Sosyal anksiyete bozukluğu için kesin çözüm öneriniz var mı acaba? akupunktur işe yarar mı ?

  • Merhaba Recep Bey.Tüm anksiyete çeşitlerinde akupunktur etkilidir.Kesin çözüm tabirini en basit hastalığın tedavisinde bile kullanmak doğru olmaz.Çünkü,akupunktur matematikte olduğu gibi,her koşulda kesin sonuçlar veren denklemler kümesinden oluşmaz.Her insanın,tıbbın hangi tedavisi olursa olsun,farklı ve değişken cevap verme özelliği vardır.Tüm bunları gözönüne alarak cevap vermek gerekirse,akupunkturun;tüm anksiyete tiplerinde ilaçlı tedavilere göre kıyaslandığında oldukça üstün bir başarısı vardır.İlaçsız ve yan etkisiz bir tedavi olması da önemli bir özelliğidir.

 • Iyi günler Hakan Bey. Ben de depresyon şikayetiyle uzun süredir zestat kullanıyorum. Zestat artık bende uyku bozukluğu yapmaya başladı. Onu almadan uyuyamıyorum asla. Ne kadar uykum da olsa mümkün değil uyuyamıyorum. Bırakmak istiyorum bırakamıyorum. Almazsam hem depresyon hem uyku sorunu hem de nefes darlığı, mide bulantısı gibi sorunlar yaşıyorum. Acaba akupunktur tedavisiyle hem bu ilaçtan hem de depresyon,uyku sorunlarımdan tamamıyla kurtulabilir miyim?

  • İyi günler Eda Hanım.Klinik ve akademik çalışmalarımın yoğunluğu nedeniyle sorunuzu yanıtlmakta gecikmiş oldum,lütfen kusura bakmayın.Ne yazık ki,hiçbir antidepresan ilaç depresyonu kalıcı tedavi edememekte,hatta uzun süreli doz kullanımı yüzünden bağımlılık gelişmektedir.Akupunktur,vücudun yaradılıştan gelen ilaç sistemlerini(yani farmakolojisini) etkinleştirdiği için çoğunlukla kalıcı ve tamamen yan etkisiz bir tedavi sağlar.Bu nedenle hem kullandığınız ilaçlardan hem de depresyondan akupunktur tedavisiyle kurtulma olasılığınız bulunmaktadır.Ancak;bu konuda akademik bilgisi ve klinik tecrübesi olan bşr akupunktur uzmanı hekime başvurmanız gerekir.Geçmiş olsun dileklerimle saygılar sunarım…

 • Selam iyi çalışmalar hocam annemin tiroidleri çalışmıyor ve kilo veremiyor bunun için akupunktur uygunmudur uygunsa kaç seans sürer ?

  • Teşekkür ederim.Tiroid bezlerinin çalışmaması metabolizmayı yavaşlattığı için,kilo alımına ve sonuçta şişmanlığa yol açar.Sizin öncelikle tiroidlerinizin iyi bir endokrinoloji uzmanı meslektaşımız tarafından tedavisinin yapılması gerekir.Tirodlerinizin tedavisi yapıldığında kilo vermeye başlarsınız.Bu nedenle akupunktur size fazla yardımcı olmaz.Bu arada,akupunkturun sadece kilo tedavisinden ibaret olmadığını da özellikle belirtmek isterim.

 • İyi günler benim saç derimde kendimi bildim bileli seboreik dermatit var. İlk 2011 yılında yüzümde atopik dermatit çıktı kortizonlarla ya da kortizonlu kremlerle geçiştirdik son 1 yıldır artık yüzümün her yerini kapladı kremler geçici çare oluyor yama testi yaptırdık bir şey çıkmadı total ige seviyem 2500 çıktı hep ilaç kullanmak istemiyorum akupunktur ile tedavi bana uygunmudur? Bilgi verir misiniz teşekkürler

  • Serum Total IgE seviyesinin normale döndürülmesinde akupunkturun olumlu etkileri olur;ancak,seboreik dermatitin tamamen geçmesini sağlamaz.Ayrıca akupunkturun,antidepresan,anksiyete giderici etkilerinden de olumlu olarak yararlanmış olursunuz.Geçmiş olsun,saygılar…

 • Dr. Bey merhaba, Akupunktur hakkın geçmişten gelen bilgim var. Şöyle ki, 1996 yılında Bel Fıtığı tedavisi olmuştum. Bir mucize gibi bir tedavi . Akupunkturla tedavi edile bilen birden fazla rahatsızlığım var. Boyun Fıtığı, Kulak Çınlaması, Uykusuzluk, Sindirim Sistemi rahatsızlıkları vs, Tabi ki bu hastalıkların bir kısmı birbirinden etkilenip yaşan kalitesini olumsuz etkiliyor. Bana ne önerirsiniz. Nasıl yardımcı olabilirsiniz ? Bütüncül bir Akupunktur tedavisi uygulanabilir mi ?

  • Merhaba Kenan Bey.Kulak çınlaması dışında(çünkü kulak çınlamasının hiçbir şekilde tedavisi yoktur),diğer tüm rahatsızlıklarınız için size akupunktur tedavisini öneririm.Zaten akupunktur tedavisi bütüncül bir tedavidir.İlginiz için teşekkür ederim.Geçmiş olsun dileklerimle saygılar sunarım.

 • Merhaba doktor bey. Eşimde yaklaşık 10 yıl önce başlayan strese bağlı %70 işitme kaybı tespit edildi. Ayrıca haddinden fazla takıntılı ve panik atak durumları var. Strese bağlı bağlı işitme kaybı ve takıntıların akapunktur ile tedavi şansı nedir. Teşekkürler

  • Merhaba Hıdır Bey.İşitme kaybı,doğrudan stresle ilişkili değildir ve işitme kayıplarının akupunktur tedavisi dahil hiçbir şekilde tedavisi mümkün olamamaktadır.Ancak,panik atak ve stresin tedavisinde akupunktur oldukça etkili olmaktadır.Akupunktur ile tedavi olma olasılığı yüksektir.Geçmiş olsun,saygılar…

 • Hocam Merhaba,
  Yaklaşık 10 yıldır hafif düzeyde olan işitme kaybım artık orta düzeye çıktı, özellikle sol kulağımda bir dolgunluk hissi, kalp atışımı duyma ve uğuldamalar mevcut, tetkiler sonucu otoskleroz teşhisi kondu,
  Akupunktur tedaviniz benim bu sorunuma cevap verebilir mi acaba ? Bu konuda bilgi vermenizi rica ederim,

  • Merhaba Erdal Bey.Ne yazık ki otosklerozda akupunkturun klinik bir etkisi bulunmamaktadır.Otoskleroz;tıbbın bir sorunu olarak,üstesinden gelemediğimiz ve tedavisi konusunda araştırmaların devam ettiği klinik bir tablo.Geçmiş olsun dileklerimle,saygılar sunuyorum.İlginize de teşekkür ediyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.