1) Akupunktura olan ilginiz ne zaman başladı? Neden akupunkturu seçtiniz?Çünkü Türkiye de pek uzman yok bu konuyla ilgili galiba? Kendinizi nerelerde geliştirme imkanı buldunuz?

Akupunktura ilgim aslında,Tıp Fakültesi yıllarında başladı. Ben 1989 Uludağ Üniv.Tıp Fak. Mezunuyum. Tabii o zaman, daha henüz internet yok, yerli yayın hiç yok, yabancı yayına zaten kolay ulaşılamıyor.O nedenle,o yıllarda akupunktur konusunda ciddi anlamda bilimsel bir bilgiye yada yayına ulaşamadım. Okuldan   mezun olduktan sonra, 1996 yılında ilk muaynehanemi açtım. Ama akupunktur heyecanım devam ediyor tabii…Bir gün İstanbul Akademik Akupunktur Derneği’nin adını duyunca hemen  üye oldum ve uzun süre derslere ve seminelere katıldım. Ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde verilen derslere de katıldım ve T.C Sağlık Bakanlığı’nca verilen “Akupunkturist Sertifikası”na hak kazandım. 1998 yılında “Uluslararası  Akupunktur Bilim Konseyi” adı verilen bilimsel konseye üye olarak kabul edildim.

2000 yılında Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen “9.Uluslararası Dünya Akupunktur Kongresi”ne davet edildim. 2001 yılında Çin Pekin Üniv.Tıp Fakültesi Akupunktur Bilim Dalı’ndan davet aldım. Bu Üniversitede,dünyanın birçok yerinden gelen akupunktur uzmanı meslektaşlarımla birlikte klinik ve bilimsel araştırma çalışmalarına katıldım. 2002 yılında da,Amerika’dan özel davet aldım ve New York’a gittim. Dr.Gasselberti’nin akupunktur kliniğinde yaklaşık bir ay boyunca klinik gözlemci sıfatı ile gözlemlerde bulundum.2004 yılında, Bakü Üniveristesi Tıp Fakültesi Barpa Akupunktur Enstitüsü’nde klinik çalışmalara katıldım.

2) Şu an akupunktur dünyada hangi aşamada?

Şu an akupunktur dünyada çok popüler durumda.Özellikle internet kullanımının yaygınlaşması ve hastaların klasik ilaç tedavilerinden yeterli sonuç alamaması; kişileri, arama motorlarında akupunkturu, daha çok aramalarına sebep olmaktadır. Günümüzde Almanya,Amerika,Avusturya, Rusya,Fransa,İngiltere gibi özellikle Tıp alanında söz sahibi olmuş gelişmiş ülkelerde, akupunktur dalında çok ciddi klinik bilimsel araştırmalar yapılmakta ve her geçen gün akupunkturun, klinik yararı ve önemi ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizde de, İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Ankara Gazi Üniveristesi Tıp Fakültesinde “Akupunktur Uygulama, Araştırma, Eğitim Birimleri” kurulmuş olup; teorik ve klinik dersler devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı da 1991 yılında, kendi bünyesinde “Akupunktur Bilim Komisyonu”nu oluşturup,”Akupunktur Uygulama Yönetmeliği”ni yürürlüğe sokmuştur.

3) Önümüzdeki yıllarda, akupunkturu nerede görmeyi amaçlıyorsunuz?

Tıp Fakültelerinde başlı başına bir anabilimdalı olarak görmeyi amaçlıyor ve umuyorum. Çünkü geleceği çok çok parlak bir tıp dalı. Bence bunu da çoktan hak etmiş durumda zaten…

4) Bu konu ile ilgili buluşlarınız var mı?

Kulak akupunkturunun etki mekanizması konusunda, işin embriyolojik derinliğine inerek geliştirmiş olduğum bir teorim var. Bunu iki yıl önce geliştirdim ve Antalya’da düzenlediğimiz Uluslararası Katılımlı Ulusal Akupunktur Kongresi’nde serbest tebliğler kısmında sundum.Yine bu yıl İstanbul’da beşincisini düzenlediğimiz kongrede, daha da geliştirilmiş şekliyle konferans boyutunda sundum. Böyle bir teori dünya akupunktur literatüründe bir ilktir.

5) Hastaların akupunkturu tercih oranı nedir? Neden akupunkturu tercih ediyorlar?

Artık akupunktur, birkaç yıl öncesine göre daha sık oranda tercih edilmektedir. Çok kesin istatistiksel bir oran vermem mümkün değil.Çünkü,bunu bilebilmek için büyük ölçekli istatistik çalışması yapmak gerekir. Akupunkturu daha çok zayıflama için seçmekteler ne yazık ki! Ne yazık ki diyorum, çünkü; akupunktur sadece zayıflamada etkili bir tedavi değildir.Vücudumuzun kendi kendine tedavi edebileceği tüm hastalıklarda çok etkilidir.Yan etkisizdir. Örneğin; astım,migren,bel boyun fıtıkları, tüm allerjik hastalıklar, eklem kireçlenmeleri, depresyon, uyku bozuklukları gibi birçok hastalıkta etkilidir. Çoğunlukla kalıcı bir tedavi seçeneği sunar.Tabii, zayıflama dışında hastalarımız, bu saydığım hastalıklar için de gelmekteler.

6) Bir korku aşaması söz konusu mu?

Hayatında hiç akupunktur tedavisi uygulanmamış kişiler, iğnelenme duygusunun kendilerinde çok acı  vereceği düşüncesi ile, korkmaktalar. Fakat, ilk seanstan sonra, bu korku dolu düşünceleri hemen değişmekte, tam tersine diğer seanslara oldukça istekli gelmekteler.

7) Eğer akupunktur yeterli olmazsa başka tedavi yöntemleri ile mi devam ediyorsunuz yoksa başka bir yere mi yönlendiriyorsunuz? Akupunkturun yetersiz kaldığı noktada neler yapılıyor?

Tıbbın tüm dallarında olduğu gibi, akupunktur tedavilerinde bazen yeterli klinik sonucu alamamaktayız. Çünkü, Tıp bilimi, matematik gibi her zaman kesin denklem sonuçları veren bir bilim değil. Her zaman iki kere iki dört yapmıyor. Bazen üç, bazen de beş yapıyor.

Akupunktur tedavisi uygulamama rağmen yeterli sonuç alamadığımda başka tedavi yöntemi uygulamıyorum. Fakat bu durum çok çok nadir oluyor. Çünkü,hastalarımı tedaviye alırken akupunkturun etki alanına tam olarak girip girmediğini analiz ediyorum. Zaten böyle bir analizi her branştan hekimin mutlaka yapması gerekmektedir. Sadece akupunktur dalına özgü bir şey değildir.

Yetersiz kalınma gibi bir durumda, uygulama tekniğinde değişiklik yapmaktayız. Örneğin, iğne akupunkturu ile tam sonuç alamazsak,  bu kez lazer akupunkturu uygularız.

8) İnsanların bu konuda yeterli bilinçlendirildiğini düşünüyor musunuz?

Ne yazık ki hayır!.. Yazılı ve görsel basında gerçek bilimsel boyutta bir bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılmıyor. Sağlık Bakanlığı da, gerekli bilinçlendirici çalışmaları yapmıyor.

9) Biz akupunkturu kilo alım-verimlerinde ve sigara bırakmada kullanıldığını biliyoruz ama,  galiba kullanım alanı bu kadar sınırlı değil. Başka hangi sorunların çözümünde,akupunktur  tedavisi uyguluyorsunuz?

Evet bu kadarla sınırlı değil. Az önce de belirttiğim gibi,çok geniş yelpazedeki hastalıklarda etkili. Sözünü ettiklerimin dışında, ağrılı adet görmede, adet bozukluklarında, gebelik bulantı ve kusmalarında, çocuklarda gece işemelerinde, gastrit, mide ülseri, sindirim sistemi hastalıklarında da çok etkilidir.

10) Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde akupunktur dersleri de veriyorsunuz. Öğrencilerin akupunktura  ilgisi nasıl? Ülkemizde, ileri yıllarda sizin gibi uzmanlar çıkar mı sizce?

İlgileri inanılmaz büyük. Beni can kulağı ile dinliyorlar. Klinik uygulamada, her şeyi bir an önce öğrenip, uygulama arzusu ve çabası içinde oluyorlar.Tabii, bu da beni çok heyecanlandırıyor ve daha çok şevk veriyor. Elbette, benim gibi uzmanlar çıkacaktır ülkemizde…Çıkmak zorunda…Bu güzel ülke hepimizin. Zaten böyle iyi uzmanlar çıksın diye gayret etmekteyiz. Bu bir bayrak yarışı gibi, elden ele ulaştırılıp hedefe gidilmesi gerekir. Bizlerden sonra da bu bayrak taşınmalı.