EMBRİYOLOJİK DÖNEMDE, KULAKTAKİ SOMATOTOPİNİN OLUŞ MEKANİZMASINA FARKLI BİR TEORİK YAKLAŞIM-ÖZET

İntrauterin hayatta, kulağın geliştiği yer, faringial kompleks olup, 7. haftada kulak kepçesi oluşmaya başlar. Kulak kepçesinin ilk nüvesi, 5. haftada 1. ve 2. faringeal yaylardan gelişen üç çift mezenkim kabartılarıdır. “Kulak kepçesinde ilk gelişen heliks, son gelişen lobulustur.” Dr. P. NOGIER,kulak kepçesinde, vücut  bölümlerinin yansıması olan bir çok noktanın bulunduğunu  ve bunların birleştirilmesi ile ortaya çıkan şeklin, intrauterin yerleşimli fetusa benzediğini ifade etmiş ve OVERBY tarafından da, önce embriyoda organın geliştiği ve izleyen 7 günün sonunda da kulak kepçesindeki haberleşme refleks  bölgesinin oluştuğu öne sürülmüştür. Bilindiği gibi, embriyoda beyin  ve medulla spinalis, nöral borudan gelişir. Embriyoda ilk gelişen medulia spinalis, kulak kepçesinde ilk gelişen heliksde korespondan alanını, senkronizasyona uygun olarak bulurken; beyin,en son gelişen lobulusta korespondan alanını bulur.İntrauterin 2. haftada, bütün organların köken aldığı üç germ tabakasının ve notokordun oluştuğu  dönem olan “Gastrulasyon” döneminde, ileride oluşacak olan organlar ile kulak arasında bağlantıyı sağlayacak iletişim bilgisi mi mevcuttur? Neden Notokord? Çünkü notokord, dorsalinde bulunan ektodermi indükleyerek sinir sisteminin  gelişimini başlatır. Yani tüm sinir traktuslarının birbirleri ile bağlantısının  gerçekleştiği  talamus başta olmak üzere,bütün sinir sistemi notokorddan gelişir.

Yapılan araştırmalar, memelilerde ve kuşlarda notokordun, noggin ve chordin adlı iki sinyal molekülü salgıladığını  ve bu moleküllerin ektodermden salgılanan inhibitör etkili bone morphogenetic protein-4 (BMP-4)’ü baskılayarak ektodermden nöral doku gelişmesini sağladığını  göstermiştir. Önbeynin gelişmesinde,prekordal plağın da önemli işlevleri vardır. Eğer, kulaktaki somatotopinin oluşmasında organ ve korespondan alanlar arasındaki bağlantı ağının temeli notokord aracılığı ile atılıyorsa, aurikülo-terapide OVERBY’ın ileri sürdüğü gibi senkronizasyonun bir önemi olmayacaktır. Zaten, kulak akupunkturu ile yaptığımız tedavilerde önemli  olan da, korespondan noktalardan başlattığımız uyarılar değil midir?  Tedavi kapsamına aldığımız korespondan nokta ile sürekli iletişim içinde bulunduğu organın,embriyolojik olarak senkron gelişip gelişmemesi,tedavimizi hiçbir şekilde etkilememektedir.

Burada önemli olan, Dr.M.ABUT’un “Elektriksel Nötürlük İlkesi”ne göre; korespondan noktanın elektriğinin ölçülerek patalojik olup olmadığı, elektriksel yüküne göre altın yada gümüş iğnelemenin yapılmasıdır. Dolayısıyla,biz kulak akupunkturu tedavisi ile;  embriyolojik hayatta, hard diskinin notokord tarafından oluşturulduğu merkezi bir bilgisayardan işlemlerimizi yapmaktayız.

(*)Dr. Hakan ERTOK tarafından geliştirilen bu teori; Eylül-2006 tarihinde ANTALYA’da düzenlenen, “IV.ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL AKUPUNKTUR KONGRESİ”nde tebliğ edilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Translate »